Serafín po devíti letech končí.

Chrámový sbor farnosti Třebíč Jejkov vznikl na podzim roku 2008. Jméno úzce souvisí s klášterem kapucínského řádu v Třebíči, proto i jeho název vyjadřoval sepětí s tehdejší tzv. „Serafínskou školou“. V průběhu let se z dětského sboru stal smíšený chrámový pěvecký sbor, jehož neustále se zvyšující úroveň hudebního projevu dávala tušit, že se brzy zařadí mezi přední třebíčské sbory. Můžeme ho nazvat i jakýmsi mladším bratrem velkého souboru Musica animata, jehož někteří členové ve sboru účinkovali.

Za devět let svého působení vystoupil sbor veřejně na celkem 134 akcích, z čehož převážnou většinu tvořil doprovod liturgie v třebíčském kostele Proměnění Páně a v dalších dvou městských farnostech během většiny církevních slavností liturgického roku.

Široký repertoár souboru zahrnoval celkem 120 skladeb, z čehož čtvrtinu tvořily skladby křesťanského folku ve čtyřhlasé úpravě. Sbor zpíval skladby všech hudebních období od baroka až po současnost. Seznam autorů zahrnuje jména jako Adam Michna, Alessandro Scarlatti, Andris Solims, Antonio Lotti, Camille Saint-Saëns, Ennio Morricone, Franz Biebl, Giulio Caccini, Gordon Young, Hans Leo Hassler, Charles Norwell, Ignaz Reimann, Jacob Handl, Jan Campanus Vodňanský, Johann Sebastian Bach, Marco Frisina, Maurice Duruflé, Melchior Vulpius, Petr Eben, Philipp Heinrich Erlebach, Salomone Rossi, Tomas Luis de Victoria, Vít Petrů, William Byrd a Zdeněk Pololáník. Větší projekty, na kterých v minulých letech spolupracoval i s jinými sbory byly koncerty s názvem Proti nesvobodě v r. 2013 (Truvérská mše P. Ebena a Popelka Nazaretská V. Renče) a Adventní koncerty Rorate coeli, Staročeské roráty v r. 2014. V posledních letech soubor vystupoval s kantátou Charlese Norwella Confitebor tibi Domine. Sbor vystupoval pravidelně na koncertech v rámci Noci kostelů, Živého Betléma i na dalších vlastních koncertech.

Sbor v průběhu let tvořilo přes 20 zpěváků v klasickém čtyřhlasém obsazení smíšeného pěveckého sboru. Některé skladby byly provozovány s malým komorním orchestrem a sólovými nástroji. Zpěváci Serafína se dvakrát ročně věnovali intenzívnímu nácviku na víkendových soustředěních na farách ve Staré Říši a v Mrákotíně. Funkci sbormistra zastával po celou dobu Karel Tomek, zpočátku spolu s Veronikou Hrůzovou.

Je docela výjimečným jevem, že v době, které vládne individualismus a zaměření pouze na své vlastní potřeby a zájmy, existoval chrámový sbor, jehož členové obětovali svůj čas pro oslavu Boží a pro ostatní spoluzpěváky na pravidelných zkouškách v neděli dopoledne. Jen díky osobnímu nasazení jednotlivých zpěváků sbor absolvoval celou cestu od prvních nesmělých krůčků vícehlasého zpěvu až po produkci náročných polyfonních skladeb bez výraznějších problémů. Důsledná péče o tvorbu hlasu jednotlivých zpěváků přinesla plody v solidním a intonačně přesném hudebním projevu, který byl umocněn ztvárněním skladby tak, aby co nejpřesněji vyjadřovala záměr jejího tvůrce.
Proč vlastně tak slibně se rozvíjející soubor končí? Začátkem roku 2017 oznámili tři ze čtyř tenorů, že z nejrůznějších důvodů na podzim už ve sborové činnosti pokračovat nebudou. Je zřejmé, že smíšený pěveckých sbor bez jednoho mužského hlasu existovat nemůže. Hledání náhrady v podobě nových „hotových“ zpěváků také nepřineslo žádný výsledek, proto nebylo možné v činnosti sboru pokračovat.

Nezbývá, než poděkovat Pánu Bohu za možnost používat velkého daru hudby k jeho oslavě. Soubor Serafín beze zbytku splnil svou úlohu přinášet radost z hlubokého poselství duchovní hudby každému, kdo je dnes ještě ochotný přemýšlet a vnímat. Poděkování si zaslouží všichni zpěváci, kteří ve sboru účinkovali, věnovali svůj čas zkouškám, doprovodu liturgie i koncertům a zapsali se tak do historie chrámové hudby kostela Proměnění Páně v Třebíči Jejkově.

Co bude dál? Protože nadšení a ochota věnovat svůj talent k oslavě jeho Dárce pomocí hudby je u některých zpěvaček na vysoké úrovni, bylo rozhodnuto o založení nového pěveckého sboru s obsazením pouze ženských zpěvních hlasů a pouze pro ty ženy a dívky, které doopravdy zpívat chtějí. Od září 2017 tak vzniká malý několikačlenný soubor dívek a žen s názvem Amea chorus. Název je složeninou prvních písmen slov „Anima mea“ a vyjadřuje skutečnost, že do veškeré činnosti pro soubor, do zkoušek, doprovodu mší svatých, koncertů a dalších sborových akcí, musí zpěvačka především vložit svou duši, svou touhu a rozhodnutí zúročit dar, který jsme všichni od Boha dostali, dar života a hudby.

Karel Tomek

JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework